Oferta

Automatyka

 • projektowanie układów automatyki,
 • programowanie sterowników PLC,
 • prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielni elektrycznych,
 • montaż i okablowanie automatyki,
 • rozruch i serwis instalacji automatyki,

Pomiary elektryczne

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary rezystancji uziemień, rezystywności gruntu,
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 • oględziny instalacji,

Instalacje elektryczne

 • wykonanie nowych instalacji
 • modernizacja istniejących instalacji

Klimatyzacja

 • montaż
 • serwis